Фізика

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки всього Всесвіту як єдиної системи (космологія).


ЗНО з фізики

Для учнів, які сдають ЗНО з фізики, рекомендую відкрити цей сайт https://zno.osvita.ua/physics/
Сообщения отсутствуют.
Сообщения отсутствуют.